رادین شفیعی

7/1

آموزش ها:

جشن غنچه ها

7/9

آموزش ها:

آشنایی نوآموزان با مربی و دوستان و بازی و نقاشی.

7/10

آموزش ها:

آشنایی با محیط های مدرسه و پرسنل، آموزش دستشویی رفتن، بازی بشین و پاشو.

7/11

آموزش ها:

قصه گویی در مورد سلام کردن و آموزش شعر سلام، بازی گروهی.

7/12

آموزش ها:

آشنایی با قوانین مدرسه ، اجازه گرفتن، دعوانکردن، بازی، شناخت لوازم تحریر و شیوه صحیح استفاده از آن، نقاشی .

7/16

آموزش ها:

آشنایی با شغل آتش نشانی و رنگ قرمز و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن ، کاربرگ روز کودک.

7/17

آموزش ها:

آشنایی با پستچی و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن ، آداب غذا خوردن، بازی،شعر سلام، ورزش.

7/18

آموزش ها:

احترام به سالمندان و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، احساس مسولیت، نقاشی آزاد، شستن صحیح دست ها، خمیربازی.

7/19

آموزش ها:

شعرروزهای هفته، آداب عطسه کردن و مراقبت از خود در مکان عمومی، نقاشی ، بازی.

7/20

آموزش ها:

آشنایی با استاندارد و رنگ آمیزی تصویر مربوط به آن، آموزش دوست یابی، آشنایی با لوازم شخصی و عمومی.

7/23

آموزش ها:

آموزش فصل پاییز، رعایت نوبت، آموزش اعوذبالله همراه با مفهوم، نقاشی، روز استاندارد.

7/24

آموزش ها:

تلفظ صحیح کلمات،قصه گویی، قوانین پیش دبستانی، آموزش کادر،بازی.

7/25

آموزش ها:

کار با قیچی و نکات ایمنی آن،تلفظ صحیح کلمات، شعر روزهای هفته و سلام.

7/26

آموزش ها:

اردو

7/27

آموزش ها:

نقاشی پاییز، آشنایی با فصل پاییز، قصه گویی،مسواک زدن، آموزش مداد دست گرفتن، بازی.

7/28

آموزش ها:

جشن روز کودک

7/30

آموزش ها:

آداب غذا خوردن، بازی با اشکال،آشنایی با پیامبر(ص).

8/1

آموزش ها:

کاغذوتا(پروانه)، بازی مهارتی،نقاشی.

8/2

آموزش ها:

رشته رشته کردن کاغذ(خورشید)،بازی

8/3

آموزش ها:

شعر بسم الله، هوش طلایی، بازی.

8/4

آموزش ها:

آشنایی با حضرت علی(ع)، آموزش نقطه چین(خرس)، بازی.

8/7

آموزش ها:

نقای جغد، رنگ قرمز، بازی.

نکات رفتاری:

نقاشی را خوب کشید، رنگ را به خوبی یاد گرفت.

8/8

آموزش ها:

نقاشی حلزون،شعر سلام، مداد دست گرفتن، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

8/9

آموزش ها:

قصه امانت داری، خمیربازی، کاردستی مسواک زدن، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

8/10

آموزش ها:

شعر سلام، طریقه مداد دست گرفتن، کاربرگ، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

8/11

آموزش ها:

سوره عصر آیه 1، نقاشی، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

8/14

آموزش ها:

مرور آموزش های قبل، نقاشی جوجه، شعر سلام، مداد دست گرفتن،بازی.

نکات رفتاری:

غایب

8/15

آموزش ها:

سوره عصرآیه 1 و 2، شعرسلام، نقاشی، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

8/16

آموزش ها:

آشنایی با حضرت زهرا(س)، انجام کاربرک(رنگامیزی)، مرور آموزش های قبل، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

8/17

آموزش ها:

شعر سلام و پاییزو روزهای هفته، انجام کاربرگ، بازی دقت و تمرکز.

نکات رفتاری:

غایب

8/18

تعطیل به علت آنفولانزا اکثر نوآموزان و مربی.

8/21

آموزش ها:

آموزش رنگ زرد،داستان تصمیم گیری، انجام کاربرگ، بازی.

نکات رفتاری:

همکاری در کلاس دارد، فعالیت ها به خوبی انجام میدهد.

8/22

آموزش ها:

سوره عصر، انجام کاربرگ، هوش طلایی، بازی.

نکات رفتاری:

سوره را با همکاری خواند،

8/23

آموزش ها:

کلیپ حل مسئله، کاربرگ، کتاب کار، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

8/24

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، کتاب گفتگو و تصویر خوانی،سوره عصر، کاربرگ، استخر توپ.

نکات رفتاری:

غایب

8/25

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته،کتاب تصویر خوانی، سوره عصر، شعر پاییز.

نکات رفتاری:

سوره را با همکاری مربی خواند، کتاب را به خوبی همکاری کرد.

8/28

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، بازی، کتاب مهارت دست ورزی(پاره کردن و چسباندن) .

نکات رفتاری:

کتاب را به خوبی انجام داد، سوره را با کمک مربی خواند.

8/29

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته، شعر پاییز، کتاب تصوبرخوانی، کاربرگ آشنایی با امام حسن ع، نقاشی قورباغه،بازی.

نکات رفتاری:

کتاب را به خوبی انجام داد، کاربرگ را به درستی انجام داد،نقاشی را به خوبی کشید.

8/30

مرور مطالب گذشته، سوره عصر، کتاب کار، سوره عصر، بازی.

نکات رفتاری:

کتاب را خوب انجام داد، سوره را خوب همکاری کرد، اخلاق خوب و مودب و به همه دوستان و پرسنل احترام میگذارد.

9/1

آموزش ها:

مرور مطالب گذشته،سوره عصر، کتاب کار، کاربرگ رنگ آبی، شعر پاییز، بازی.

نکات رفتاری:

همکاری در کلاس خوب،در بحث و گفتگو کتاب شرکت کرد، سوره را همکاری کرد.

9/2

روز اسباب بازی و تعامل با دوستان و آداب بازی گروهی.
9/8
آموزش ها:
شعر پاییز، کاربرگ آشنایی با امام علی ع، سوره عصر، بازی، مرور مفاهیم ریاضی شمارش اعداد.
نکات رفتاری:
مفاهیم ریاضی را یاد گرفت، اعداد نسبتا خوب می شمارد.
9/9
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/12
آموزش ها:
مرور مطالب، کتاب مفهوم خوردنی ها، شعر، بازی دقت و تمرکز.
نکات رفتاری:
سوره را خوب خواند، کتاب را به خوبی یاد گرفت و انجام داد، شعر را همخوانی میکند.
9/13
آموزش ها:
مرور مطالب، کتاب مفهوم خوردنی ها، تشخیص تفاوتها، شعر داستان آشنایی با امام حسن ع، بازی.
نکات رفتاری:
غایب
9/14
آموزش ها:
سوره توحید آیه 1، کتاب کار خوردنی ها مهارت چسباندن، شعر بازی سرعت عمل.
نکات رفتاری:
غایب
9/15
آموزش ها:
سوره توحید آیه 1، کتاب خوردنی ها کار با قیچی ، شعر بازی خلاق.
نکات رفتاری:
غایب
9/16
آموزش ها:
سوره توحید آیه 1، کتاب خوردنی ها مهارت نوشتن(خط چین)، شعر، فیلم آموزشی، بازی.
نکات رفتاری:
غایب
9/19
آموزش ها:
سوره توحید آیه 2، شعر ، نقاشی رنگین کمان، شعر بسم الله، بازی آزاد.
نکات رفتاری:
شعر و سوره خوب، نقاشی را به خوبی انجام داد، در همخوانی شرکت میکند.
9/20
آموزش ها:
سوره توحید، شعر بسم الله، کتاب خوردنی ها مهارت وصل کردن تصاویر، شعر . بازی دقت و تمرکز.
نکات رفتاری:
غایب
9/21
آموزش ها:
مرور مطالب قبل، کتاب خوردنی ها رنگ آمیزی، شعر و بازی حل مسئله.
نکات رفتاری:
غایب
9/22
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/23
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/26
آموزش ها:
مرور مطالب قبل، مفاهیم ریاضی، تناظر یک به یک پیش نیاز آموزشی، شعر ، بازی.
نکات رفتاری:
غایب
9/27
آموزش ها:
مرور مطالب، کاربرگ مهارت نوشتن، شعر ، بازی.
نکات رفتاری:
مهارت نوشتن نسبتا خوب انجام داد.
9/28
آموزش ها:
مرور مطالب، حل مسئله، بازی سرعت عمل و چابکی.
نکات رفتاری:
غایب
9/29
تعطیل به علت آلودگی هوا
9/30
تعطیل به علت آلودگی هوا
10/1
جشن یلدا
10/3
آموزش ها:
سوره توحید آیه3، شعر ، کتاب بدن انسان نعمتها و شباهتها، بازی.
نکات رفتاری:
غایب
10/4
سوره عصر، شعر اموزش خط راست همراه با داستان، بازی.
نکات رفتاری:
خط راست نیاز به تلاش، در همخوانی خوب و عالی، شعر و سوره عالی.
10/5
آموزش ها:
سوره توحید، شعر ، مفهوم عدد2، کتاب بدن: آشنایی با قرآن، بازی.
نکات رفتاری:
در گفتگو کتاب شرکت داشت، شعر و سوره خوب.
10/6
تعطیل شهادت حضرت زهرا س
10/7
آموزش ها:
سوره ، شعر ، آموزش رنگ نارنجی با رنگ انگشتی در کارگاه رنگ،بازی.
نکات رفتاری:
غایب

10/10

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/11

آموزش ها:

مرور آموزش های قبل، سوره توحید، شعر بسم الله، نقاشی زرافه، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

10/12

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/13

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/14

تعطیل به علت آلودگی هوا

آموزش افلاین(آموزش تناظر)

10/17

تعطیل به علت آلودگی هوا

آموزش افلاین( آموزش مجموعه سازی، نقاشی مورچه )

10/18

آموزش ها:

شعر مادر و زمستان، کتاب واحد بدن- بهداشت، سوره توحید، بازی.

نکات رفتاری:

کتاب را به خوبی انجام داد، شعر را همخوانی کرد.

10/19

آموزش ها:

مرور مطالب قبل، آموزش شعر مادر، کتاب واحد بدن انسان، سوره، بازی.

نکات رفتاری:

شعر را همخوانی میکند، کتاب را خوب انجام داد، همکاری در کلاس خوب.

10/20

آموزش ها:

شعر زمستان، کتاب مراقبت از خود، سوره توحید، شعر بسم الله، آشنایی با امام سجاد ع، دست راست، خط شکسته، بازی، جشن و آموزش شانه زدن و شستن مو و مراقبت از مو.

نکات رفتاری:

غایب

10/21

تعطیل به علت آلودگی هوا

10/24

آموزش آنلاین:

آموزش مفهوم داخل و خارج، کاردستی.

10/25

آموزش آنلاین:

آموزش خطوط، آموزش نقاشی دوچرخه، کاردستی هویج، شعر مادر.

10/26

آموزش ها:

شعر مادر و زمستان، کتاب قصه و پازل، سوره عصر، شعر سلام، آشنایی با امام باقرع، خط شکسته، دست راست، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

10/27

آموزش ها:

شعر ها، سوره توحید، کتاب بدن من، وسایل شخصی، وصل کردن وسایل مربوط به م، تفاوتها، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

10/28

آموزش ها:

مرور شعر و سوره ها، کتاب بدن من، سایه، ماز، آموزش چهارگوش، خط خمیده، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

11/1

آموزش آنلاین:

آموزش ردیف و ستون، آزمایش تاثیر هوا، کاردستی با گردی.

11/2

آموزش آنلاین:

آموزش سه گوش، آموزش گره زدن و دوخت.

11/3

آموزش آنلاین:

آموزش مفهوم سبک و سنگین، آموزش نقاشی.

11/4

آموزش ها:

شعر مادر، سوره حمد آیه 1، مرور شعرها، کتاب خانه من، داستان درمورد نه گفتن، گردی، بازی.

نکات رفتاری:

سوره را با راهنمایی خواندف مرور شعرها خوب، مفهوم گردی را یادگرفت، کتاب را خوب انجام داد.

11/5

آموزش ها:

مرور شعرها، سوره حمد آیه 1و2، کتاب کار با رنگ انگشتی، مفهوم عدد4، کاردستی قاشق، بازی.

نکات رفتاری:

کتاب را خوب انجام داد، شعر را همکاری داشت، عددرا به خوبی یادگرفت، کاردستی را خوب انجام داد.

11/8

آموزش ها:

مرور شعرها و سوره ها، کتاب خط چین، نقاشی ماهی، بازی.

نکات رفتاری

غایب

11/9

آموزش ها:

مرور شعر و سوره، کتاب رنگ آمیزی، داستان امام کاظم ع، آموزش رنگ سبز، چاپ رنگ انگشتی کاکتوس، داستان کنترل خشم،بازی.

نکات رفتاری:

کتاب نیاز به تلاش بیشتر، رنگ سبز را خوب یادگرفت، چاپ را خوب انجام داد.

11/10

آموزش ها:

شعر مادر، سوره حمدآیه 1و2، کتاب قصه گویی، داستان خودآگاهی، کارباشابلون، کاردستی کفشدوزک، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

11/11

آموزش ها:

شعر مادر، سوره حمد آیه 1و2، کتاب کار دوخت، بازی

نکات رفتاری:

غایب

11/12

آموزش ها:

مرور آموزش های قبل، کتاب خانه من کار کلاژ، داستان امام رضا ع، سودوکو، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

11/16

آموزش ها:

مرور شعر ها، سوره حمد آیه 1و2، شعر مادر، کتاب خانه من، قصه گویی، مفهوم کمتر و بیشتر، نقاشی فیل، رنگ بنفش، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

11/17

آموزش ها:

مرور آموزش های قبل، سوره حمد آیه 3 کتاب کار با قیچی ، اوریگامی، آموزش سایه، بازی.

نکات رفتاری:

غایب

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...