درباره ما

 پیش دبستانی حوض نقاشی تحت نظارت آموزش و پرورش همراه با متخصصین با انرژی و علاقمند در حوزه کودکان فعالیت میکند و آماده خدمت رسانی به نوآموزان 6-4 سال می باشد. اهداف آموزش در حوض نقاشی مبتنی بر اصول و فناوری های نوین بر پایه هوشمند (به منظور بهرمندی از تکنولوژی و شبکه های اینترنتی و سایت اختصاصی می باشد و آموزش به زمان خاصی محدود نمی باشد.) مهارت محور (کودک پر توان و تکیه بر بازی درمانی) تخصصی (بهرمندی از دانش به روز و روانشناسی کودک و استعداد یابی) می باشد.

اهدافی که پیش دبستانی دنبال می کند:

1 – علاقه کودک به بازی

2 – رشد مهارت گفتار و زبان کودک

3 – رشد مهارت جسمی ، حرکتی

4 – رشد خلاقیت و ابراز وجود

5 – رشد مهارت ذهنی و شناختی

6 – رشد مهارت عاطفی و اجتماعی

7 – رشد مهارت خودآگاهی و همدلی و تصمیم گیری

8 – رشد مهارت ارتباط موثر و بین فردی

9 – رشد مهارت مقابله با استرس و کنترل خشم و تحمل شکست

10 – رشد مهارت تفکر خلاق و تفکر نقاد

11 – رشد مهارت دیداری و شنیداری

12 – شاد زیستن و تقویت روحیه کار گروهی

13 – تحلیل و تفکر و منطق از طریق نقد فیلم و داستان کودکانه

14 – استعداد یابی و پرورش توانمندی های نوآموزان

15 – آماده سازی نوآموزان جهت ورود به دبستان و پذیرش محیط جدید

شعار ما در پیش دبستانی حوض نقاشی

1 – با کسب مهارت های پیش دبستانی، خوب زندگی کردن را تجربه میکنیم.

2 – ارزشهای دینی و مذهبی و هویت ملی را همیشه بالاترین ارزش در زندگیمان قرار میدهیم.

3 – با دوستی و همدلی برای داشتن کشوری آباد و سرفراز تلاش میکنیم.

4 – امانتداری و اخلاق نیکو و شاد زیستن در کنار هم را تمرین میکنیم تا به تجربه های بیشتری دست یابیم.

5 – تقویت مهارت های اجتماعی و پرورش خلاقیت کودک به جای خواندن و نوشتن