سلام

یکی از مهارت هایی که بچه ها باید یاد بگیرند تعادل هست کلاس دوستی امروز بازی تعادل را با کاغذ و توپ انجام دادند و بچه ها تلاش می کردند که مسیری را که باید طی کنند توپ را رها نکنند اما توپ خیلی بازیگوش بود و از کاغذ بیرون می آمد اما نمی دانست که بچه های ما زرنگ ترند و تمام تلاش خود را می کنند که در این مهارت هم موفق شوند.