سلام

والدین گرامی لطفا فیلم آموزشی بلز را با دقت مشاهده بفرمایید و  فرزندتان را همراهی کنید تا بهتر و کامل تر آنرا اجرا کند.